Hieronder vindt u een lijst met veel gestelde vragen door gebruikers van helium.

Wat is het verschil tussen ballongas en helium?

Ballongas is de populaire benaming voor helium, het gaat dus om precies hetzelfde gas.

Is helium brandbaar?

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken is helium een niet brandbaar, niet giftig en niet explosief gas. Het misverstand dat helium wel brandbaar is, is ontstaan doordat mensen helium verwarren met het brandbare waterstof. Veel mensen kennen de oude beelden van de brandende zeppelin “Hindenburg”, deze was gevuld met waterstof.

Kan een  cilinder van Balloontime exploderen?

Nee, een cilinder van Balloontime kan niet exploderen. De reden hiervoor is dat de cilinders van Balloon Time zijn voorzien van een gekeurde barstschijf. Bij een eventuele calamiteit, zoals bij brand, loopt de cilinder gecontroleerd leeg en explodeert niet. U kunt en mag een heliumcilinder van Balloon Time daarom dan ook gerust thuis gebruiken en opslaan.

Is het inademen van helium gevaarlijk?

Helium wordt vaak ingeademd om een hoog stemmetje te krijgen. Door veelvuldig helium in te ademen bestaat de kans op zuurstoftekort in de hersenen wat kan lijden tot schade. Helium is dus niet geschikt om in te ademen. Lees meer hierover onder productinformatie.

Waar vind ik de gebruiks instructies?

Op de buitenkant van de doos staan de instructies in het Engels. Deze zijn ook beschikbaar in o.a. Nederlands,Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Portugees in het boekje die in het pakket zit. U kunt ook de video demonstratie op deze website bekijken, deze is Nederlands ondertiteld.

Waar kan ik mijn lege cilinder inleveren?

Uw lege heliumcilinder kunt u inleveren bij de vuilstort van uw gemeente. Aangezien deze geen giftige stoffen bevat, kan deze bij het staalafval. U dient de folie rondom te tank wel te verwijderen (plastic).

Kan mijn heliumcilinder hervuld worden?

Uw cilinder is niet geschikt om te hervullen. Zodra deze door de fabriek is gevuld, kan er alleen helium uit, zie ook de waarschuwing op de verpakking.

Welke maten heliumcilinders zijn beschikbaar?

Wij leveren helium cilinders in twee formaten:
De standaard heliumcilinder heeft een inhoud van 0,25 m3 en is goed voor het vullen van 30 ballonnen met een doorsnee van 22 cm.
De grote heliumcilinder heeft een inhoud van 0,42 m3 en is goed voor het vullen van 50 ballonnen met een doorsnee van 22 cm.

Mogen kinderen zelf hun ballon vullen?

Onder toezicht van ouders/verzorgers is het geen enkel probleem dat kinderen zelf hun ballon vullen. Let wel dat zij geen helium inademen. Ook het openen en sluiten van de gaskraan op de tank kunt u beter zelf doen en na afloop controleren.

Kan ik ook folieballonnen vullen?

Hoewel folieballonnen meer helium nodig hebben, kunt u deze vullen met de heliumcilinder. Er kunnen in dat geval minder dan het aangegeven aantal ballonnen worden gevuld.

Als ik helium over heb, kan ik dit bewaren?

Ja, als u na gebruik de groene hoofdkraan op de cilinder stevig dichtdraait, kan de cilinder minimaal een jaar worden bewaard zonder noemenswaardig verlies van helium.

Waarom heb ik niet alle ballonnen met de heliumcilinder kunnen vullen?

De heliumcilinder heeft ongeveer 15% meer inhoud dan wat nodig is om de geleverde ballonnen te vullen. Als u andere ballonnen gebruikt of u blaast ze groter op dan is aangegeven kunt u niet alle geleverde ballonnen vullen. Om verspilling en lekken van helium tegen te gaan, draagt u er zorg voor dat u de nek van de ballon goed om het vulventiel plaatst bij het vullen.

Wat is de zuiverheid van het helium in de heliumcilinders?

Er zijn vele soorten heliumconcentraties voor het gebruik van helium. Medisch helium is meer dan 99% zuiver. Normaal helium voor ballonnen zit tussen de 94% en 96% zuiverheid. Ons helium is getest en is minstens 98% zuiver.

Waarom knappen mijn ballonnen?

Het is mogelijk dat de ballonnen groter zijn opgeblazen dan waarvoor ze zijn ontworpen.
De ballonnen zijn gemaakt om tot 9” op te blazen. Goed gevulde ballonnen moeten een ronde vorm hebben. Ballonnen met een gloeilamp- of een peervorm zijn te groot opgeblazen.

Waarom zat er niet genoeg lint in het pakket?

Aanbevolen lengte van de lintjes is 120 cm, als u deze lengte aanhoudt heeft u voldoende lint.

Hoe lang blijven de ballonnen zweven?

Onderzoek heeft uitgewezen dat de ballonnen gemiddeld 12-14 uren blijven zweven. Op de verpakking vermelden wij dat de ballonnen 5-7 uren kunnen zweven. De zweeftijd van een ballon is sterk afhankelijk van een aantal factoren zoals: niet goed opgeblazen, temperatuur en luchtvochtigheid. Ballonnen blijven langer zweven bij lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid. Balloon Time beveelt aan om de ballonnen 1-2 uren voor het feest op te blazen.

Hoe kan ik zien of de heliumcilinder bijna leeg is?

Naarmate de heliumcilinder leger wordt neemt de druk waarmee de ballonnen worden opgeblazen, af. Het vullen duurt verhoudingsgewijs langer naarmate de heliumtank leger wordt. Gewicht is geen goede graadmeter want het verschil tussen een volle en een lege cilinder is slechts een paar gram.